CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

platnost od 10.9.2019

Posouzení zdravotní způsobilosti k práci 450,-Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti na žádost klienta 450,-Kč (svářeč.průkaz, práce ve výškách, jiné účely......)

Vyšetření pro řidičský průkaz 300,-

Vyšetření pro zbrojní průkaz 400,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 200,-Kč

Vyšetření pro studium na VŠ, SŠ, před letním táborem(vedoucí,instruktor)  200,-Kč

Odběry krve indikované jinou ordinací(pacient má žádanku vystavenou v jiné ord.) 45,- Kč

Vystavení potravinářského průkazu 200,-Kč

Státem či zdrav.pojišťovou nehrazené očkování 210,-Kč

Rekondiční pobyt-vypsání formuláře/výpis 200,-Kč

Kopírování zdravotnické dokumentace,zpráv 4 Kč/stránku

Vyšetření pro práci v zahraničí 500,-Kč

Administrativní výkon (potvrzení) 50,-Kč

Vypsání úrazové pojistky 300,-Kč

Hodnocení úrazu-bolestné 300,-Kč

Výpis z dokumentace při uzavírání ŽP 300-500,-Kč dle náročnosti

Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce) 500,-Kč

Účast lékař na jednání, a 1 hod. 500,-Kč(prohlídka závodu minim.1000,-Kč,dále dle času)

Zpráva pro soud a policii na žádost klienta 350,-Kč

Domov důchodců-přihláška 200,-Kč

Mezinár.očkovací průkaz-vystavení 200,-Kč

Odběr krve na vlastní žádost 80,-Kč

Odběr krve glukometrem 20,-Kč

Vyšetření neregitrovaného pacienta 200,-Kč

Jiný administrativní úkon a 10 min. 200,-Kč

aplikace injekcí indik.jinou ordinací(cena za mater.) 5,-Kč/inj.