CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

platnost od 1.3.2022

Posouzení zdravot.způsobilosti k práci(pracovnělékařská prohlídka) 600,-Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti na žádost klienta 500,-Kč (svářeč.průkaz, práce ve výškách, jiné účely......)

Vyšetření pro řidičský průkaz 500,-

Vyšetření pro zbrojní průkaz 500,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace do 10 dnů (dle legislativy) 250,-Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace na počkání,do násled.dne 450,- Kč

Vyšetření pro studium na VŠ, SŠ, před letním táborem(vedoucí,instruktor)  200,-Kč

Odběry krve indikované jinou ordinací(pacient má žádanku vystavenou v jiné ord.) 50,- Kč

Vystavení potravinářského průkazu 200,-Kč

Státem či zdrav.pojišťovou nehrazené očkování 220,-Kč

Rekondiční pobyt-vypsání formuláře/výpis 200,-Kč

Kopírování zdravotnické dokumentace, zpráv 5 Kč/stránku

Vyšetření pro práci v zahraničí 600,-Kč

Administrativní výkon (potvrzení) 50,-Kč

Vypsání úrazové pojistky 400,-Kč

Hodnocení úrazu-bolestné 400,-Kč

Výpis z dokumentace při uzavírání životního pojištění 600,-Kč

Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce) 500,-Kč

Účast lékař na jednání, a 1 hod. 600,-Kč(prohlídka závodu minim.1200,-Kč)

Zpráva pro soud a policii na žádost klienta 600,-Kč

Domov důchodců-přihláška 200,-Kč

Mezinár.očkovací průkaz-vystavení 200,-Kč

Odběr krve na vlastní žádost 80,-Kč

Odběr krve glukometrem 20,-Kč

Vyšetření neregitrovaného pacienta 200,-Kč

Jiný administrativní úkon a 10 min. 200,-Kč

aplikace injekcí indik.jinou ordinací(cena za mater.) 10,-Kč/inj.