Doporučení očkování proti chřipce a pneumokokovi v kontextu s onemocněním Covid 19

22.05.2020 09:24

Chřipka v České republice každoročně ohrožuje zdraví statisíců pacientů a vyžádá si život téměř dvou tisíc z nich. V  roce 2020 byly dopady chřipkové epidemie do určité míry zastíněny šířením nového koronaviru SARS-CoV-2.

 

Nikdo dnes nemůže vyloučit trvalou přítomnost SARS-CoV-2 v populaci a další vlny epidemie v České republice.

Očkování proti chřipce a proti pneumokokovým onemocněním chrání nejen proti těmto závažným infekcím, ale mohou zmírnit i dopady nového koronaviru

u zranitelné části populace.

Současný výskyt chřipky (nebo pneumokokové infekce ) a Covid-19 u jednoho pacienta může zvýšit riziko závažnějšího průběhu nemoci a výskytu komplikací.

Zvažte pečlivě očkování proti chřipce a proti pneumokokovým onemocněním.

Rizikové skupiny populace :

osoby s chronickým onemocněním plic (včetně astma bronchiale) , osoby s onemocněním srdce a/nebo velkých cév , osoby s chronickým onemocněním ledvin a jater; osoby s cukrovkou, pacienti s poruchou imunitního systému, např. pacienti s  imunosupresivní léčbou (steroidy, infekce HIV apod.) a asplenici/hyposplenici ( bez sleziny nebo s její sníženou funkcí), pacienti s protinádorovou léčbou; pacienti před/po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně; osoby s těžkou obezitou (BMI nad 40 kg/m2) a osoby starší 65 let věku.

Zpět