Infekty od května 2022- vážení pacienti

11.05.2022 10:14

Vážení pacienti.Přestože výskyt onemocnění Covid 19 v populaci klesá, je stále přítomen a stále nově diagnostikován ( i námi v ordinaci ). Není ovšem jen 

covid 19, jsou i jiné infekční nemoci přenosné mezi lidmi. Čekárna u praktického lékaře je pro tento mezilidský přenos jako stvořená. Často jsme v minulosti slýchaly, že u nás v čekárně někdo něco chytil...

Covidová opatření ukázala, že tento negativ lze alespoň zčásti odstranit. Nikdo nechce od praktika odejít s tím, že zde chytil virozu , angínu atd..

Protiinfekční - izolační opatření již zůstanou v platnosti patrně napořád.

I nadále tedy žádám pacienty s příznaky infektu - rýma, bolest v krku, zvýšená teplota, dušnost, kašel...aby se předem telefonicky ( méně vhodný je mejl ) domluvili na dalším postupu. Někdo bude ošetřen distančně, někdo v ordinaci - ale po domluvě na konkrétní čas.

Chceme zabránit společnému pobytu v čekárně pacientů infekčních a neinfekčních.  Ve vašem zájmu, i v zájmu nás - personálu . Asi si nikdo z vás pacientů nepřeje, aby lékařka či sestra byla nemocná a provoz ordinace byl omezen či uzavřen.

Děkuji za pochopení. S úctou vaše praktická lékařka

Zpět