Koronavirus 2020

27.02.2020 13:33

Prevence pro občany :
obecně platná pro nákazy přenášené kapénkami či kontaktem
• vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním
• často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo v jejich okolí
• dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s divokými, hospodářskými i domácími zvířaty
• lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – dostatečná
vzdálenost od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si
často ruce vodou a mýdlem; pokud nejsou dostupné, lze použít dezinfekční gely na bázi alkoholu

Co dělat když se pociťují příznaky onemocnění ?
Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních
a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc
projeví neustupujícmi horečkami. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a
svalů a brzy se objeví projevy kašle.
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru!
Navíc v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková epidemie, resp. nárůst akutních
respiračních onemocnění. Každý případ infekce virem 2019-nCoV tedy musí být charakteristický
epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii – tzn.
vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

Na koho se obrátit pokud se občané chtějí vyšetřit na Covid -19 ?
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je
třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní
službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou
informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech. Pokud potřebujete
poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám
k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v
provozu denně od 9 do 21 hodin.
PhDr. Jarmila Pavlíková
odbor zdravotnictví
oddělení správních činností
vedoucí oddělení
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
telefon: 54165 2174
e-mail: pavlikova.jarmila@jmk.cz
web: www.jmk.cz

Zpět