Stěr Covid 19 - nutná předchozí rezervace !!!!

19.05.2020 10:18

Od 19.5.2020 je spuštěn rezervační systém na odběrovém místě FN Brno i pro pacienty indikované od praktických lékařů ( tedy nejen pro samoplátce). Je nutné, aby si zájemci rezervovali termín. Bez vytvořené rezervace nebude možné stěr provést.

Z epidemiologických důvodů je nutné provést veškerá opatření, která povedou ke snížení front na odběrovém místě za účelem snížení šíření coronaviru mezi čekajícími pacienty.

Při rezervaci je nutné do poznámky zadat telefon a rodné číslo. Podle rodného čísla vám bude ověřena elektronická žádanka. Pokud žádanka v ÚZIS nebude existovat ( vystavím já nebo hygiena ), nebo nezadáte při rezervaci rodné číslo, bude rezervace ZRUŠENA.

Bližší údaje naleznete na www.fnbrno.cz.
Portál pro vytvoření rezervace:
 
Zpět