OD  1.3. 2023 ZMĚNA ORGANIZACE PROVOZU ORDINACE:

Po     13-15.30 neobjednaní vč. pacientů s infektem 16-18 POUZE
PRO OBJEDNANÉ
Út 7.30-10 POUZE
PRO OBJEDNANÉ
10-12 neobjednaní vč. pacientů s infektem 13-16 POUZE
PRO OBJEDNANÉ
 
St 7.30-10 POUZE
PRO OBJEDNANÉ
10-12 neobjednaní vč. pacientů s infektem 13-15 POUZE
PRO OBJEDNANÉ
 
Čt 7.30-10 POUZE
PRO OBJEDNANÉ
10-12.30 neobjednaní vč. pacientů s infektem    
7.30-10 POUZE
PRO OBJEDNANÉ
10-12 neobjednaní vč. pacientů s infektem    

Bezodkladně budou bez objednání ošetřeni pouze pacienti,

jejichž stav je ohrožuje na životě.

V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE TEPLOTU,BOLESTI V KRKU, KAŠEL, BOLESTI TĚLA,SVALŮ ...ČI JINÉ PROJEVY AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, JE ZÁKAZ VSTUPU DO ČEKÁRNY BEZ RESPIRÁTORU NA NOSU I ÚSTECH.

 

Objednávky: preventivní prohlídky, prohlídky pro získání řidičského a zbrojního průkazu, prohlídky pracovnělékařské péče, dispenzární prohlídky diabetiků, hypertoniků, dyslipidemiků.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

  

GDPR

- nařízení o ochraně osobních údajů.

Platnost od 25.5.2018.

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů není možné zasílat jakékoli informace o zdravotním stavu ( např. výsledky krevních odběrů ..) cestou e-mailu.

Sdělování výsledků a jakýchkoli informací o zdravotním stavu telefonickou cestou je možné jen po identifikaci volaného pomocí předem smluveného hesla (jeho zadání musí proběhnout při osobní návštěvě v ordinaci ).

Pokud pověříte k vyzvednutí dokumentů ( recept, žádanka, posudek, výpis z dokumentace...) jinou osobu, bude nutné nejprve dodat písemné zplnomocnění této osoby. Příklad zplnomocnění-viz níže...

Děkujeme za pochopení.  Vaše ordinace.

 

Zplnomocnění -  Pověřuji pana/paní:

narozen/narozena

bytem

k převzetí dokumentů týkajících se mého zdravotního stavu -recept, žádanka, výpis z dokumentace, posudek ….

Platnost zplnomocnění – časově neomezená.

 

V Rousínově , dne :                                                   Podpis, č.OP

 

Více infomací ke stažení:

GDPR - Informace pro pacienty